Konsültan Tüp Bebek Merkezi

Günümüzde tüp bebek tedavilerinde embriyo dondurma işlemleri hastalar açısından çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Embriyo dondurma ve çözdürme işlemleri hasta dostu ve maliyet etkin bir tedavi şekli olduğundan uygun hastalara sıklıkla önerilmektedir. Bu işlemin önerildiği hastalar:

- Aynı IVF siklusu içerisinde transfer edilen embriyolar dışında iyi kalitede başka embriyolara sahip olan hastalar.

- Tedavi sırasında OHSS riski gibi komplikasyon riski taşıyan hastalar

- Tedavi esnasında yumurtalık cevabının geç veya erken olması nedeniyle rahim içi embriyo transferine hazır olmayan hastalar

- Rahim içinde embriyo transferine uygun olmayan polip vb yapılar görülen hastalar

- Yumurtalık rezervi düşük olan hastalar (embriyo havuzu oluşturmak amacıyla).

Embriyo dondurma işlemi için kullanılan iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar yavaş dondurma ve hızlı dondurmadır (vitrifikasyon). Günümüzde çoğu tüp bebek laboratuvarı iyi sağkalım (≥%95) ve gebelik oranları (%55-60) sağlayan ve maliyet olarak daha etkin olan vitrifikasyon yöntemiyle başarılı sonuçlar almaktadır.

OOSİT (YUMURTA) DONDURMA Oosit hücreleri teknik olarak embriyolara çok benzer bir yöntemle başarıyla dondurulabilmektedir. Ülkemizde kadınlardan alınan yumurta hücrelerinin hangi tıbbi durumlarda dondurulabileceği Eylül 2014’te Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre evlenmemiş fakat yumurtalık rezervi azalmış, ailesinde erken menopoz öyküsü olan ve doğum yapmamış olan hastalar yumurta dondurma işlemi için başvurabilmektedir. Bu durum üç kadın doğum uzmanı tarafından rapor ile belgelendirilmiş olmalıdır. Bunun yanısıra, üreme hücrelerine verdiği zarar bilinen kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi) görecek olan hastalar da tedavilerine başlamadan önce yumurta dondurma işlemi yaptırabilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi için hastanın aynen tüp bebek tedavisi görür gibi ilaç kullanması ve elde edilebilecek oosit sayısının arttırılması gereklidir. Toplanan olgunlaşmış yumurtalar yaklaşık 2 saat içerisinde özel solüsyonlarda dondurulup - 195’C’de saklanmaktadır. Merkezimizde oosit dondurma işlemi vitrifikasyon yöntemiyle başarılı şekilde uygulanmaktadır.