Konsültan Tüp Bebek Merkezi

Tüp bebek tedavisi 5 basamaklı bir süreçtir. Bu basamaklar toplamda yaklaşık 4 haftada tamamlanır. İlk olarak, tüp bebek evreleri, tüp bebek tedavisinin riskleri ve gebelik şansları, kullanılacak ilaçlar hakkında konuşulur.
İkinci olarak ise tedavi aşamasına geçilir. Birden çok sayıda yumurta elde edilmesi için kişiye en uygun yöntemlerle ilaç tedavisi uygulanır. İlaçlara adayın verdiği yanıta ultrasonografi ve kan testleri ile Bir veya daha çok folikül 16- 17 mm ve üzerinde bir büyüklüğe eriştiğinde çatlatma iğnesi olarak adlandırılan ilaç uygulanır. Yaklaşık 36 saat sonra OPU denilen işlem uygulanır. Eş zamanlı olarak baba adayı da sperm örneği verir. Toplanan yumurtalar ve spermler birleştirilir, ilk 12 saatte ve 24. Saatte geliştirilen embriyolar transfer aşamasına kadar laboratuar ortamında kontrol edilirler. Embriyoskop adı verilen yöntem kliniğimizde kullanılmaktadır. Bu aşamada yumurtalar sürekli olarak kamera ile izlenerek bölünme sürecinde en iyi olan embriyolar seçilebilir.
Yumurta toplama aşamasından sonraki 3. Ya da 5.günde ; 35 yaş altı hastalara 1, 35 yaş üstü hastalara 1 yada 2 adet embryo anne adayının uterusuna, endometrium içine transfer edilir.
Anne-baba adaylarından bir kısmı ilk tedavide gebelik elde edebilirken, bir kısmı ise birçok denemeye karşın gebe kalamazlar Her çiftin hamilelik başarısı:

• Infertilite nedeni,
• uygulanan tedavi şekli,
• yumurta ve sperm kalitesi,
• transfer edilen embriyoların sayısı,
• transfer edilen embriyoların implantasyon süreci,
• labaratuar kalitesi,
• tüp bebek ekibinin deneyimi,

gibi faktörlerle değişebilmektedir. Kliniğimizde 24 saat izlenen, steril bir ortamda çalışan çok deneyimli ve sertifikalı embriyoloji uzmanlarının çalıştığı son derece başarılı bir laboratuar vardır. Uygulamaları ise yine konusunda son derece deneyimli uzmanlar yapmaktadır.

Çoğunlukla adetin 2-3. gününde yumurtalıkları uyarıcı iğnelerle tedaviye başlanır. Bu tedavi şekline kısa ya da antagonist protocol denmektedir. İlaç tedavisi, yaklaşık olarak 7-10 gün sürede tamamlanır ve çatlatma iğnesi ardından yumurta toplama ve embriyo transferi ile tedavi tamamlanır. Bütün bu tedavi süreci 3-4 haftada tamamlanmaktadır. Bazı tedavi şekillerinde bu sure biraz daha uzun olabilmektedir. Anne adayı tedavinin her aşamasında merkezde olmalıdır. Bazı durumlarda konusunda deneyimli Uzman Kadın Doğumcular da hastayı bulunduğu yerde takip ederek yumurta toplama aşamasında merkezimize gönderebilmektedir. Baba adayı için ise bu durum biraz daha rahattır. Baba adayı yumurta toplama günü merkeze gidip sperm örneği verir. Böylece çok daha esnek ve uyum süreci daha kolay olan bir tedavi şekli ortaya çıkacaktır.
Ultrasonda görüntülenen foliküllerin ortalama %60-80’inden yumurta elde etmek mümkündür. Eş zamanlı olarak erkek adaydan alınmış olan sperm örneği arasından en sağlıklısı tercih edilir. Bu amaçla IMSI ya da sperm select gibi yöntemler kullanılmaktadır. Toplanmış olan yumurtalar, en sağlıklı spermlerle birleştirilir. Bu sayede döllenme gerçekleştirilir ve en kaliteli olan embriyolar anne adayının rahmine transfer edilir.
Artan embriyolar mevcut ise, çift bu embriyoları ileride kullanmak üzere dondurularak saklanır.
Transfer yapıldıktan 12 gün sonra kanda beta-HCG testine bakılır. Bu sayede gebelik neticesi öğrenilebilir. Gebelik testi tüp bebek merkezlerinde yapılabileceği gibi çiftin bulunduğu semtteki sağlık kuruluşlarından da yaptırılabilir.
Uygulamada; embriyoskop kullanılması, sperm select ya da IMSI son zamanlarda gündemde olan yeniliklerdir.
Naturel siklusta tüp bebek uygulaması ise özellikle menopoza yakın hastalar ile erken yumurtalık yaşlanması olan hastalarda tercih edilen bir uygulamadır.
Bu hasta grubunda standart tedaviyi uygulamak yararsızdır. Bu hastalarda hiç ilaç kullanmadan kendiliğinden gelişen yumurtayı olgunlaşınca almak ve mikroenjeksiyon yöntemi ile döllemek doğal siklusta tüp bebek tedavisi olarak adlandırılır. İlaç masrafı da olmadığı ya da minumum olduğu için bu grup hastalarda daha makul bir seçenektir.

Yalnız doğal siklusda vücudun kendi yumurta çatlatma sistemi çalıştığı için, yumurtanın döllenmeye hazır olduğu anı belirlemek çok zordur. Bu nedenle hastaları çok yakın izlemek zorunludur.